اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

براساس مصوبه شماره 118595/ت56764 مورخ 98/09/17 هيئت وزيران از اين پس آن دسته از ماشين آلات و کالاهايي که به صورت موقت در داخل کشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي تخصصي ارائه شوند ، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تأييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت از سود بازرگاني به هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود .

اين امر بدان معناست که کالاهاي خارجي که در غرفه نمايشگاه هايي که با مجوز رسمي سازمان توسعه تجارت ايران برگزار مي شوند به نمايش در مي آيند پس از پايان نمايشگاه و با ارائه مدارک مثبته لازم از پرداخت سود بازرگاني مربوطه معاف هستند .

بديهي است اين موضوع براي شرکت هاي ايراني که نمايندگي شرکت هاي خارجي را دارا هستند ، به عنوان مشوقي جهت حضور در نمايشگاه هاي بين المللي رسمي محسوب مي گردد .

يادآور مي شود که اين تسهيلات شامل نمايشگاه هاي متفرقه نخواهد بود .

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید