درباره نمایشگاه

نمایشگاه ایران هاسپیتکس

تكنولوژي دانش بشري سبب به وجود آمدن فضاي متفاوتي از زندگي نسبت به گذشته و ظهور نيازهاي نويني براي بشريت شد. حل مشكلاتي نظير هزينه زياد اجراي بيمارستان ها نيازمند ارائه راهكارهايي به منظور استفاده صحيح از سيستم هاي ساختماني و مصالح نوين جهت افزايش سرعت ساخت، دوام بيشتر ،سبك سازي ،مقاومت بيشتر در برابر زلزله و كاهش هزينه اجرا است.

صنعتي سازي در ساخت بيمارستان ها طراحي و ساخت بيمارستان ها به عنوان يكي از مهمترين بناهاي عمومي و مكاني براي افزايش آسايش و بهبود شرايط جسمي و رواني بيماران همواره از درجه اهميت زيادي برخوردار است. به همين سبب در ساخت آن عملكرد و طراحي دست در دست هم ميدهند و بكارگيري اصول و روش هاي فني صحيح و پيشرفته در طراحي و ساخت،سبب بهبود كارايي و كيفيت بيمارستان ،افزايش عمر مفيد و كاهش هزينه ها در زمان ساخت و بهره برداري آنها خواهد شد.اين روش هاي پيشرفته ساخت شامل كليه گروه هاي ساختماني،معماري، سازه،تاسيسات برقي و مكانيكي و …. ميگردد.در صنعتي سازي و پيش ساخته كردن بيمارستان ها ميتوان با طراحي،ساخت و كنترل دقيق كليه گروه هاي ذكر شده بيمارستان هايي با بهترين كيفيت و بيشترين كارايي را ساخت.در دهه هاي اخير در اكثر كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، صتعت بيمارستان سازي نيز در كنار ساير ساختمان ها در جريان صنعتي سازي ساختمان وارد شده است و با موفقيت هر چه بيشتر به روند خود ادامه ميدهد.در سالهاي اخير اين جريان در بسياري از كشورهاي آسيايي و حوزه خليج فارس نيز نتايج چشمگير و قابل ملاحظه اي داشته است.

انطباق بيمارستان ها با استانداردها ميتواند ارايه خدمات با كيفيت را تضمين نمايد.استانداردسازي ساخت و سازهاي بيمارستاني و دارا بودن برنامه مدون منطبق با استاندارهاي جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار است.بي شك بهره گيري از آخرين دستاوردهاي حوزه صنعت بيمارستان سازي،تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني نقشي موثر و بي بديل در نيل به اين اهداف ايفا ميكند و براي برگزاركننده بسي مغتنم خواهد بود.

شايان ذكر است عزم ملي براي هماهنگي نهادهاي ذيربط و افزايش جلب مشاركت كنندگان اين حوزه در جهت ساخت و تجهيز بيمارستان هاي ايمن با طراحي هاي نوآورانه و يكپارچه سازي و هماهنگي بين كليه دستگاه ها و نهادهاي مرتبط و فعال در حوزه ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات به منظور افزايش بهره وري منابع و خدمت رساني بهتر به بيماران ميباشد.

کلیدواژه خود را وارد کنید