تسهیلات و خدمات

کارت توقف اتومبیل در محوطه پارکینگ نمایشگاه ( بر اساس متراژ غرفه و رایگان )

کارت شناسایی حضور در غرفه ( بر اساس متراژ غرفه و رایگان )

خدمات بانکی در محوطه نمایشگاه

خدمات بیمه و گمرکی

خدمات پستی، تلفنی شهری و راه دور، دورنگار

سالن های سخنرانی

خدمات چاپ و تکثیر

حمل و نقل کالا( جرثقیل،بالابر و غیره )

رستوران

طراحی و اجرا غرفه های خودساز نمایشگاهی

کلیدواژه خود را وارد کنید