اطلاعیه شماره 7

اطلاعیه شماره 7

اطلاعیه شماره 7

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم ششمین نمایشگاه بین المللی IRAN HOSPITEX می رساند :

پیرو مصوبه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی از آبان ماه سال 96 پیمانکار غرفه ساز می بایست از بین غرفه سازان مجاز مشخص شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی انتخاب شده و شرکت ها خود به عنوان پیمانکار نمی توانند به ساخت غرفه خود اقدام نمایند .

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید