اطلاعیه شماره 24

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
مدیران سالن های چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی را از اینجا
دانلود کنید.

گذاشتن نظر