اطاعیه شماره 20

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده درب سالن های نمایشگاه ساعت 8 عصر روز 1 شنبه 2 دی ماه سال جاری بسته خواهد شد و شرکت کنندگان محترم موظف می باشند تا آن زمان ساخت و چیدمان غرف خود را به اتمام برسانند.

گذاشتن نظر