اطلاعیه شماره 19

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تحویل غرف پیش ساخته با تجهیزات ساعت 10 صبح روز 1 شنبه 2 دی ماه سال جاری فراهم است.

گذاشتن نظر