اطلاعیه شماره 16

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم  چهارمین نمایشگاه بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیماستانی می رساند:
جهت انتقال تجهیزات سنگین به داخل نمایشگاه لازم است از خدمات جرثقیل در داخل محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران استفاده نمایند.
در این زمینه امور خدمات نمایشگاهی با شماره های تماس 21913050 و 21913051 و 21913048 و 21913049  پاسخگوی درخواست های متقاضیان می باشد.
ضمنا شماره 21913055 به عنوان واحد ناظر معرفی شده است.
مشارکت کنندگان می توانند جهت دریافت قیمت و مراحل خدمات به اینجا مراجعه نمایند.

گذاشتن نظر