اطلاعیه شماره 15

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمین نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازی، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:

مشخصات شرکت کنندگان در نمايشگاه براساس فرم هاي تکميل شده توسط ايشان در کتاب رسمي نمايشگاه درج مي‌گردد. اين امر در خصوص تمامي شرکت کنندگان عموميت داشته و در پايان نمايشگاه مجموعه اي پربار از واحدهاي مشارکت کننده در نمايشگاه گردآوري مي شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سفارتخانه هاي خارجي در تهران ارسال مي گردد.

 ضمن آنکه در هر دوره نمايشگاه تعدادي زيادي از کتاب ها نيز توسط ناشر به متقاضيان و بازديدکنندگان کتاب فروخته مي شود.

همچنين شرکت کنندگان در نمايشگاه درصورت تمايل به درج آگهي در کتاب رسمي نمايشگاه نيز مي توانند ضمن تماس با ستاد برگزاري، نسبت به سفارش آگهي خود براساس تعرفه هایی که در اختيار ايشان قرار مي دهد اقدام نمايند.

دانلود فايل PDF تعرفه ها

 

گذاشتن نظر