اطلاعیه شماره 14

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:

با توجه به آماده شدن کارت های دعوت رايگان بازدید نمایشگاه از شرکت های متقاضی درخواست می گردد، جهت دریافت کارت دعوت بر اساس سهمیه مشخص از تاريخ ١٣ الي ٢٠ آذر ماه ساعت ١٠ الي ١٦ به ستاد برگزاری نمایشگاه مراجعه نمایند.

ارائه كارت هاي دعوت به شركت كنندگان محترمي كه تسويه مالي انجام نداده اند و يا مدارك ثبت نامي آنها (فرم هاي مشاركت، چك ضمانت و عكس هاي پرسنلي) كامل نيست امكان پذير نمي باشد.

گذاشتن نظر