اطلاعیه مهم

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

پيرو اطلاعيه شماره 12 آخرين فرصت تحويل مدارك (چك ضمانت، فرم هاي مشاركت، عكس هاي پرسنلي) 5شنبه 15 آذر ماه مي باشد و پس از اين تاريخ هيچ گونه همكاري با شركت ها در خصوص صدور مدارك شناسايي و مجوز ورود به سالن به عمل نخواهد آمد.

 لذا خواهشمند است تا پايان زمان اداري 15 آذر نسبت به تحويل مدارك اقدام فرمايند.

گذاشتن نظر