اطلاعیه شماره 12

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

با توجه به پايان زمان تحويل مدارك ثبت نام در تاريخ 08/09/97، خواهشمند است هرچه سريعتر نسبت به ارسال كليه فرم هاي مشاركت و تحويل چك ضمانت اقدام فرمايند.

گذاشتن نظر