اطلاعیه شماره 11

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

جناب آقاي مهندس بهتاجي به عنوان مدير فني اين دوره از نمايشگاه براي بررسي طرح و نقشه غرفه هاي (خودساز) نمايشگاه معرفي مي گردد.

شماره تماس  09126961404

گذاشتن نظر