اطلاعیه شماره 10

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

با مراجعه به وب سايت رسمي نمايشگاه در منوي شركت كنندگان/ فرم ها و دستورالعمل ها و يا با مراجعه به كانال تلگرامي نمايشگاه و دانلود فرم هاي مشاركت، اقدام به تكميل فرم ها نموده و با ارائه چك ضمانت (با توجه به توضيح در بخش دوم بند 14 مقررات عمومي نمايشگاه) تا تاريخ 5 آذر ماه و ارسال عكس هاي پرسنلي (سايز 4*3 به همراه مشخصات فردي) به شماره تلگرام 09211475706 و يا به نشاني ستاد برگزاري: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خيابان شهيد دستگردي (ظفر)، خيابان فريد افشار، خيابان دولتشاد شرقي، نبش جام، پلاك 1، واحد 9 جهت تكميل مدارك ثبت نام اقدام فرمايند.

گذاشتن نظر