اطلاعیه شماره 8

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

پيرو مصوبه شركت سهامي نمايشگاه بين المللي از آبان ماه سال 96 پيمانكار غرفه ساز مي بايست از بين غرفه سازان مجاز مشخص شده توسط شركت سهامي انتخاب شده و شركت ها خود به عنوان پيمانكار نمي توانند اقدام به ساخت غرفه نمايند.

گذاشتن نظر