اطلاعيه شماره 6

ارتفاع مجاز ساخت و ساز غرف خودساز در سالن های نمایشگاه

 

 

 

 

 

دانلود فایل PDF

 

گذاشتن نظر