اطلاعیه شماره 3

قابل توجه كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني

ضمن تشکر از مشارکت در بخش ریالی چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني، بدین وسیله به اطلاع می رساند که با عنایت به مقررات ارزی- ریالی و نظر به اینکه تمامي غرفه ها توسط کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوري اسلامي ايران مورد بازدید قرار خواهد گرفت، لذا شایسته است جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و جریمه ارزی موارد زیر را کاملا رعایت فرمایید:

• عرضه و تبلیغ کالای وارداتی بطور مستقیم و غیر مستقیم به هر نحو ممنوع می باشد.

• توزیع کارت ویزیت، بروشور، پوستر، بنر و... مربوط به کالای خارجی کاملا ممنوع می باشد.

• نمایش و تبلیغ لوگو و آرم شرکت های خارجی ممنوع می باشد.

• تبلیغ نمایندگی شرکت های خارجی در قالب های مختلف ( کارت ویزیت، بروشور و ...) ممنوع می باشد.

• کلیه غرفه داران نسبت به قوانین ارزی و ریالی توجیه شوند و آمادگی پاسخگویی به سوالات بازرسان نمایشگاه را داشته باشند.

• چنانچه غرفه آن شرکت به عنوان ارزی و ریالی تعيین گردیده است ضروری است بخش ارزی از بخش ریالی منفک گردد و دربخش ریالی هیچگونه ارائه یا تبلیغ کالای خارجی صورت نگیرد.

 

گذاشتن نظر