اطلاعيه شماره 7

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:

به منظور صدور کارت های شناسایی هرچه سریعتر نسبت به ارسال عکس های پرسنلی (سایز 4*3 به همراه مشخصات فردی) اقدام فرمایند.

اطلاعات بیشتر

اطلاعيه شماره 6

ارتفاع مجاز ساخت و ساز غرف خودساز در سالن های نمایشگاه

 

 

 

 

 

دانلود فایل PDF

 

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 5

قابل توجه كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني، خواهشمند است پس از دانلود تمامي فرم ها نسبت به تكميل آن ها به صورت تايپ شده اقدام فرموده و پس از تكميل، فرم هاي مهر و

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 4

از كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني تقاضا مي شود با مراجعه به وب سايت رسمی نمايشگاه در منوي شركت كنندگان/فرم ها دستورالعمل ها و دانلود فرم هاي مشاركت، اقدام به تكميل فرم ها نموده

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 3

قابل توجه كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني

ضمن تشکر از مشارکت در بخش ریالی چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني، بدینوسیله به اطلاع می رساند که

اطلاعات بیشتر