اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

فرق غرف پیش ساخته و خودساز:
به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم پنجمین نمایشگاه بین المللی IRAN HOSPITEX می رساند در روند جا نمایی، متقاضیان باید نوع غرفه خود را از بین دو گزینه “خودساز” و “پیش ساخته” انتخاب نمایند . غرفه خود ساز به معنی اجاره زمین خالی است و شرکت متقاضی نسبت به ساخت و ساز در آن اقدام می کند. اما غرفه پیش ساخته به معنی این است که ستاد برگزاری غرفه پانل بندی شده با حداقلی از تجهیزات شامل میز و صندلی و برق و … به متقاضی تحویل می دهد .

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید