اطلاعیه شماره 23

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امکان ورود به سالن های نمایشگاه و تحویل مکان غرف خودساز ساعت 10 صبح فردا 29 آذر ماه سال جاری فراهم

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 22

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
شركت هايي كه اقدام به دريافت مجوز غرفه سازي جهت ساخت غرف خودساز ننموده اند، در صورت عدم دريافت مجوز امكان ورود به سالن هاي نمايشگاه را نخواهند داشت.

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 21

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
 لوازمي از قبيل لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه و ... مشمول بیمه نمایشگاه نمیباشد.
لذا خواهشمند است طي زمان كليه مراحل نمايشگاه از زمان تحويل مكان غرف تا اتمام

اطلاعات بیشتر
اطاعیه شماره 20

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده درب سالن های نمایشگاه ساعت 8 عصر روز 1 شنبه 2 دی ماه سال جاری بسته خواهد شد و شرکت کنندگان

اطلاعات بیشتر
اطلاعیه شماره 19

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تحویل غرف پیش ساخته با تجهیزات ساعت 10 صبح روز 1 شنبه 2 دی ماه سال جاری فراهم است.

اطلاعات بیشتر