مروری بر آخرین دوره نمایشگاه

 

متراژ كل فضاي تحت پوشش نمايشگاه : 12000 مترمربع

سالن هاي تحت پوشش : 38A-38-35

تعداد كل شركت كنندگان : 124

تعداد شركت هاي داخلي : 116

تعداد شركت هاي خارجي : 8 شركت از كشورهاي فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،انگلیس ،ترکیه ، سوئد ،هند.

کلیدواژه خود را وارد کنید